QUAD – PKP i TRIAL

HARD QUAD PKP i TRIAL jest IV rundą Polskiej Ligi Quadowej!

Jeżeli otwierasz link do zapisów korzystając z linku z Facebooka lub Messengera formularz może nie działać prawidłowo.

Otwórz link w Swojej przeglądarce. Korzystając z menu w prawym, górnym rogu () wybierz: Otwórz w przeglądarce, Otwórz w aplikacji Chrome itp.

Wpisowe na rajd wynosi:

Wpisowe:
– wpisowe płatne od 4 lipca do dnia imprezy wynosi 800 zł. (Wpłata po tym terminie nie gwarantuje pełnego pakietu)