Wytaśmowane Odcinki Specjalne

4-5 listopada Rajd i integracja


Jeżeli otwierasz link do zapisów korzystając z linku z Facebooka lub Messengera formularz może nie działać prawidłowo.

Otwórz link w Swojej przeglądarce. Korzystając z menu w prawym, górnym rogu (…) wybierz: Otwórz w przeglądarce, Otwórz w aplikacji Chrome itp.

Po wysłaniu zgłoszenia otrzymacie informacje zwrotną z danymi do wpłaty.

Na wpłaty czekamy 2 dni od wysłania potwierdzenie.

W przypadku braku wpłaty zgłoszenie zostaje anulowane!  Impreza Integracyjna nie jest integralną częścią rajdu! Obowiązują na nią oddzielne zapisy i dodatkowa opłata!

  Koszt udziału w rajdzie dla załogi 2 osobowej wynosi:

  • klasy: HARD+ i HARD: płatne do 30 września 2022 roku – 1200 zł
  • klasy: CHL i SERIA: płatne do 30 września 2022 roku – 900 zł
  • klasy: HARD+ i HARD: płatne od 1 do 9 października 2022 roku – 1500 zł
  • klasy: CHL i SERIA: płatne od 1 do 9 października 2022 roku – 1200 zł

  Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie do 9 października!

  Koszt udziału w imprezie Integracyjnej od 1 osoby wynosi:

  • płatne do 30 września 2022 roku – 250 zł
  • płatne od 1 do 9 października 2022 roku – 320 zł

  Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie do 9 października!

  OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU

  Wysyłając zgłoszenie oraz zdjęcia, na podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2006r., nr. 90, poz. 631 z późn. zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie mojego wizerunku na stronach www, w publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów/kanałów dystrybucji informacji tylko i wyłącznie w celach informacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych i reklamowych. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. Jednocześnie oświadczam, że zdjęcia i materiały wideo nie naruszają moich dóbr osobistych. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowa ani terytorialne.

  ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Wysyłając zgłoszenie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Form Alternatywnych – Rozdroże w celu założenia i utrzymywania mojego profilu zawodnika przy zachowaniu przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

  Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie.

  Zostałem poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili.