PKP i Trial – 21 – 22 kwietnia 2023 r.


Jeżeli otwierasz link do zapisów korzystając z linku z Facebooka lub Messengera formularz może nie działać prawidłowo.

Otwórz link w Swojej przeglądarce. Korzystając z menu w prawym, górnym rogu (…) wybierz: Otwórz w przeglądarce, Otwórz w aplikacji Chrome itp.

Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie do 19 marca!

Na każdą imprezę obowiązuje limit zgłoszeń!

O kolejności wpisania na listę i kolejności ustawienia się na lin startowej decyduje kolejność wpłat.

Wpłata do 19 marca 2023 r. wynosi: 850 zł

Wpłata po 20 marca nie gwarantuje pełnego pakietu startowego i wynosi: 950 zł

Wpłaty należy dokonać na rzecz Stowarzyszenia Form Alternatywnych – Rozdroże na rachunek:
Diana Lisowska-Panek 22 1090 2330 0000 0001 4933 8588

Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego konieczne jest dokonanie wpłaty. Do formularza należy załączyć potwierdzenie wpłaty (tylko takie zgłoszenie zostanie przyjęte) i zdjęcie zawodnika.

PRZEJDŹ DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO!

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU

Wysyłając zgłoszenie oraz zdjęcia, na podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2006r., nr. 90, poz. 631 z późn. zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne, wielokrotne rozpowszechnianie mojego wizerunku na stronach www, w publikacjach oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów/kanałów dystrybucji informacji tylko i wyłącznie w celach informacyjnych, edukacyjnych, promocyjnych i reklamowych. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. Jednocześnie oświadczam, że zdjęcia i materiały wideo nie naruszają moich dóbr osobistych. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowa ani terytorialne.

ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wysyłając zgłoszenie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Form Alternatywnych – Rozdroże w celu założenia i utrzymywania mojego profilu zawodnika przy zachowaniu przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie.

Zostałem poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili.