tor w dzikowcu

Tor jest całkowicie zalesiony, obowiązuje Kategoryczny Zakaz Jazdy po Łąkach i Polach Uprawnych!

Każdorazowy przyjazd należy wcześniej zgłosić minimum 3 dni przed planowanym przyjazdem:
– dodatkowe informacje: info@hardoff.pl lub telefonicznie  725 268 556

Wysłanie formularza nie jest uzyskaniem zgody na wjazd!

    Data wjazdu na Tor: